"Vårt fokus är hälsa för individ och företag!"

 

 
 

Handledning Coaching Chefsstöd

Att arbeta med människor väcker ofta mycket känslor, oavsett om vi arbetar inom vården, hemtjänsten, socialtjänsten, skolan eller annan verksamhet. Det kan vara väldigt stimulerande men också svårt och mycket ansträngande. Det ställer stora krav på medarbetarna då man ofta arbetar med sig själv som främsta verktyg.


Handledning / Coaching syftar till att stödja och utveckla den anställde och stärka det professionella förhållningssätt som finns inom yrkesområdet. 

När vi arbetar med handledning i en arbetsgrupp är det viktigt att skapa ett tryggt klimat där alla känner att de kan komma till tals. En av styrkorna med handledning / coaching i grupp är att man får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter.

Handledning / Coaching kan erbjudas individuellt eller i grupp. 


Chefsstöd

Som chef är man nyckelperson för såväl verksamhet som för personal. Att leda andra människor är viktigt och kan vara oerhört utvecklande och stimulerande. Men det kan även vara ensamt och mycket pressande. 


Chefsstöd syftar till att stödja, utveckla och stärka den egna chefsrollen. Att medvetandegöra de egna möjligheterna / svårigheterna i relation till rollen och uppdraget. Att titta på samspelet mellan chef - medarbetare, arbete - privatliv. 

Chefsstöd kan vara konsultativt i specifika frågor eller situationer men det kan även planeras som regelbundet stöd. Chefsstöd ger möjlighet till avlastning, reflektion och eftertanke.