"Vårt fokus är hälsa för individ och företag!"

 

 
 

Teamutveckling

Samarbetet på arbetsplatsen har stor inverkan på vårt välbefinnande och vår hälsa i arbetslivet. 

Allt fler arbetsplatser arbetar i team, arbetslag eller projektgrupper. Det anses vara effektivt och har för de flesta kanske en positiv klang. När teamarbetet fungerar som bäst tillför det värdefull energi till sina teammedlemmar. Men ett dåligt fungerande teamarbete kan snabbt ge konsekvenser i form av ökad trötthet, utmattning och i värsta fall sjukskrivningar. 


Teamutveckling/arbetslagsutveckling syftar till att utveckla en arbetsgrupps förmåga att samarbeta och öka gruppens kapacitet att hantera sina arbetsuppgifter. Det är svårt att göra ett bra jobb när samarbetet inom gruppen inte fungerar på ett optimalt sätt. Är gruppen ny eller finns gamla och olösta konflikter i gruppen krävs både tid och engagemang innan man finner formerna för ett välfungerande samarbete. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet och ärlighet.


Vår erfarenhet är att Teamutveckling/Arbetslagsutveckling ger;

- Ökad självkännedom hos individen och därmed en ökad förmåga att göra medvetna val.    

 - Förbättrad kommunikation, ökad trivsel och effektivare samarbete inom arbetsgruppen.      

- Ökat välbefinnande