"Vårt fokus är hälsa för individ och företag!"

 

 
 

Samtalsstöd

Vi är glada att kunna erbjuda ett brett urval tjänster av hög kvalitet för såväl företag och privatpersoner. Allt tjänster skräddarsys efter individens/företagets behov och önskemål. 


Samtalsstöd - Företag och organisationer

Samtalsstöd för personal syftar till att ge möjlighet att bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som de anställda har och som på olika sätt inverkar negativt på arbetet. Samtalsstöd är ett av flera viktiga verktyg för att förhindra sjukskrivningar och underlätta rehabiliteringsprocesser.

Vid samtalsstöd för personal finns möjlighet till gemensamma möten/samtal mellan individ och arbetsgivare med stöd av terapeuten. 

Samtalsstöd erbjuds efter överenskommelse. 


Samtalstöd - Privatpersoner

Den vanligaste anledningen till att man söker samtalsstöd eller samtalsterapi är att man inte är tillfreds med sin livssituation, sina relationer eller med sig själv. Man mår av olika anledningar dåligt. Man kanske lider av ångest, nedstämdhet, utmattning, psykosomatiska problem eller har hamnat i kris. Man kanske har svårt att få ihop livspusslet och den inre stressen stegras allt mer. 

Samtalsstöd och samtalsterapi syfta till att öka förståelsen och medvetenheten för sina problem, att reflektera, bearbeta och utveckla. Att finna strategier för ett bättre mående i sin vardag. 

Att göra valet att söka samtalsstöd visar både styrka och mod och det är en investering i sig själv. Det behöver inte handla om en allvarlig psykisk ohälsa. Du kanske "bara" är i behov av stöd och hjälp för att orka med nödvändiga förändringar i ditt liv, du kanske vill nå ökad förståelse för dig själv och dina reaktioner. 


Som socionom har jag tystnadsplikt.