"Vårt fokus är hälsa för individ och företag!"

 

 
 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen är mycket tydlig i kraven kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den kräver delaktighet från såväl arbetsgivare som medarbetare. 


En god organisatorisk och social arbetsmiljö kännetecknas av;

  1. Ett arbetsklimat präglat av förtroende och trygghet
  2. Ett tydligt ledarskap
  3. Personal som tar sitt medarbetaransvar och som kan se sin egen roll i det som sker i verksamheten   


Idag är våra arbetsplatser ofta väl utvecklade när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Vi har under många år samlat på oss kunskaper kring exempelvis buller, belysning och tunga lyft. 


Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är inte lika lätt att mäta, den är subjektiv och upplevs olika av olika individer. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innefattar arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.  

Samarbetsguiden erbjuder stöd, rådgivning och utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi utgår från Kalmar men erbjuder detta även på andra orter efter önskemål.

Se även www.helhets-guiden.se