"Vårt fokus är hälsa för individ och företag!"

 

 
 

Stresshantering

Stresshantering vänder sig till de individer och arbetsgrupper som utvecklat stressrelaterade besvär eller symtom, men även till de som befinner sig i riskzonen och behöver bli medvetna om sitt eget stressbeteende. 

Alla har en egen erfarenhet av stress. Stress finns på alla arbetsplatser, i alla arbetsgrupper och hos alla individer. Vår ståndpunkt är att det går att påverka stressen och leva ett mycket mer balanserat liv, både privat och på arbetet. 

Vi erbjuder stresshantering i Kalmar, men även på andra orter och vi vänder oss till såväl enskilda individer som till företag, organisationer och arbetsgrupper.

Vår erfarenhet är att man, genom ökad kunskap om hur stress uppstår och påverkar såväl  arbetsplatser, arbetsgrupper och individer kan påverka situationen och vända utvecklingen.